APIE TAPYBOS PARODĄ  „LAIŠKAI“

 

Laiškus mes rašome kitiems, sau, kai esame liūdni ar linksmi, kai norime pranešti svarbią žinią. Rašome apie meilę ir pyktį, apie viską, taip pat rašome oficialius laiškus įvairioms institucijoms, svarbiems žmonėms, prašome, aiškiname, piktinamės, skundžiamės, dėkojame…

Mano paveikslai (laiškai) labiau primena tuos laiškus, kuriuos žmonės įdeda į butelį ir išmeta į jūrą, tikėdamiesi, kad juos kažkas atras, perskaitys ir supras.

Dauguma šioje parodoje eksponuojamų darbų buvo sukurti 2010-2018 metais, laikotarpiu, kai ieškojau ir atsakinėjau į labai man svarbius klausimus, rašiau daug laiškų tiesiogine ir perkeltine prasme. Kai nebelikdavo ko klausti ar nebebūdavo kas atsako, tapiau, klausdavau, rašydavau spalvomis ant drobės apie viską kas įvyko ar vyksta. Mintys, pojūčiai, patirtys nugulė ant drobių ir popieriaus spalvomis, kaip žodžiai ir sakiniai laiškuose.

Noriu visa ta patirtimi pasidalinti su žiūrovais („skaitytojais”), kad gal ir jie tuose mano darbuose-laiškuose, kaip iš jūros ištrauktuose buteliuose su žinia, atrastų sau kažką artimo, svarbaus.

Menininkė Birutė Nomeda Stankūnienė